Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna db c. (dąb czerwony) grupy W0

  1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno db c. (dąb czerwony) :

1.1. grupy W0 loco-skład (drewno na składnicy przejściowej) w ilości 26,19 m3 ,

1.2. grupy W0 loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) w ilości 3,53 m3 , według poniższej specyfikacji:

 

Lp

 

 

 

Obwód Ochronny

 

 

Oddział

 

 

 

Gatunek

 

 

Sortyment

 

Masa wyjściowa

(m³)

cena jednostkowa  netto zł/m3cena jednostkowa  brutto zł/m3
1.Dąbrowaskładnica przejściowadąb czerwonyWC01

6,36

249,28306,61
składnica przejściowadąb czerwony 

WC02

15,87366,82451,19
składnica przejściowadąb czerwony 

WC03

2,41500,79615,97
składnica przejściowadąb czerwony 

WD2

1,55233,27286,92
Razemxx26,19xx
2.Klonów214 a,b

loco-las

dąb czerwonyWC010,47249,28306,61
dąb czerwony 

WC02

1,13366,82451,19
dąb czerwony 

WD1

0,68128,90158,55
dąb czerwony 

WD2

 

1,25

 

233,27

286,92
Razemxx3,53xx
Ogółemxx29,72xx

 

  1. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
  1. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
  1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

 

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski