Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna db c. (dąb czerwony) grupy W0

  1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno db c. (dąb czerwony) :

1.1. grupy W0 loco-skład (drewno na składnicy przejściowej) w ilości 26,19 m3 ,

1.2. grupy W0 loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) w ilości 3,53 m3 , według poniższej specyfikacji:

 

Lp

 

 

 

Obwód Ochronny

 

 

Oddział

 

 

 

Gatunek

 

 

Sortyment

 

Masa wyjściowa

(m³)

cena jednostkowa  netto zł/m3 cena jednostkowa  brutto zł/m3
1. Dąbrowa składnica przejściowa dąb czerwony WC01

6,36

249,28 306,61
składnica przejściowa dąb czerwony  

WC02

15,87 366,82 451,19
składnica przejściowa dąb czerwony  

WC03

2,41 500,79 615,97
składnica przejściowa dąb czerwony  

WD2

1,55 233,27 286,92
Razem x x 26,19 x x
2. Klonów 214 a,b

loco-las

dąb czerwony WC01 0,47 249,28 306,61
dąb czerwony  

WC02

1,13 366,82 451,19
dąb czerwony  

WD1

0,68 128,90 158,55
dąb czerwony  

WD2

 

1,25

 

233,27

286,92
Razem x x 3,53 x x
Ogółem x x 29,72 x x

 

  1. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
  1. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
  1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

 

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski