Ogłoszenie o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

Ogłoszenie

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy
  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
  3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2022-01-10

Protokół nr D-1/2022 otwarcia ofert w dniu 04-01-2022 roku pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Dąbrowa W0 So

Powiązane: