Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

Ogłoszenie

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy.
  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
  3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2022-01-24

Protokół nr D-2/2022 otwarcia ofert w dniu 21-01-2022 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego klonów W0 So

Powiązane: