Ogłoszenie przetargu na sprzedaż drewna – Podgórze

Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Podgórze.

 

1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp LokalizacjaO.O. Podgórze RodzajSortyment Masam3Cena wyjściowanettoWartość wyjściowanetto

1

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d,

So

WCO 1

16,63

137,97

2294,44

2

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WCO 2

79,43

161,28

12810,47

3

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WCO 3

40,01

186,48

7461,06

4

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WD 1

2,08

100,80

209,66

5

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WD 2

14,65

110,25

1615,16

6

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WD 3

8,19

123,48

1011,30

   

Razem So

160,99

 

25402,09

    

 

 

 

1

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WCO 1

11,16

146,16

1631,15

2

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WCO 2

54,25

176,54

9577,30

3

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WCO 3

26,66

195,30

5206,70

4

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WD 1

6,08

97,02

589,88

5

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WD 2

17,73

106,47

1887,71

6

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WD 3

21,27

114,03

2425,42

   

Razem Jd

137,15

 

21318,16

    

 

 

 

   OGÓŁEM

298,14

 

46720,25

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 25.03.2013 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Podgórze”.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1405 w dniu 25.03.2013 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert

–          Oferowana cena                                            – 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.

8. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

  1. Wzór – oferta nabywcy.
  2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech  Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia z załacznikami