Ogłoszenie przetargu na sprzedaż drewna – Podgórze

Świętokrzyski Park Narodowy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Podgórze.

 1. Przedmiotem  pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp LokalizacjaO.O. Podgórze RodzajSortyment Masam3Cena wyjściowa nettoWartość wyjściowa netto

1

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d,

So

WCO 1

16,63

157,68

2622,22

2

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WCO 2

79,43

184,32

14640,54

3

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WCO 3

40,01

213,12

8526,93

4

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WD 1

2,08

115,20

239,62

5

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WD 2

14,65

126,00

1845,90

6

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

So

WD 3

8,19

141,12

1155,77

Razem So

160,99

29030,98

1

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WCO 1

11,16

167,04

1864,17

2

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WCO 2

54,25

201,76

10945,48

3

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WCO 3

26,66

223,20

5950,51

4

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WD 1

6,08

110,88

674,15

5

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WD 2

17,73

121,68

2157,39

6

63c,d,f,29d,j,n 28d, 27b,c,d

Jd

WD 3

21,27

130,32

2771,91

Razem Jd

137,15

24363,61

OGÓŁEM

298,14

53394,59

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1.  Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 14.03.2013 r. do godziny 1400 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Podgórze”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1410 w dniu 14.03.2013 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert: Oferowana cena – 100%
 6. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
  Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.
 7. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym, można w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Pełna treść ogłoszenia

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

 

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

mgr inż. Wojciech  Świątkowski