Otwarcie ofert na sprzedaż drewna w ŚPN D-2/2012

Protokół nr D-2/2012 z otwarcia ofert w dniu 21-03-2012 roku
na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Klonów

Protokół nr D-2/2012