Otwarcie ofert na sprzedaż drewna w ŚPN D-3/2012

Protokół nr D-3/2012 z otwarcia ofert w dniu 03-10-2012 roku
na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Podgórze

Protokół nr D-3/2012