Otwarcie ofert na sprzedaż drewna w ŚPN

Protokół nr D-1/2012
z otwarcia ofert w dniu 07-02-2012 roku
na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra

Protokół nr D-1/2012