Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So Część 2

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So Część 2

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.237 c, iSoWC0173,16174,3112752,52
2.237 c, iSoWC0277,41207,4816061,03
3.237 c, iSoWC0320,00239,354787,00
4.237 c, iSoWD110,93131,381435,98
5.237 c, iSoWD211,65144,391682,14
6.237 c, iSoWD35,58158,70885,55
Ogółemx

x

198,73x37604,22

  (więcej…)

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So Część 1

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So Część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.237 b, dSoWC0151,40174,318959,53
2.237 b, dSoWC0265,10207,4813506,95
3.237 dSoWC0315,17239,353630,94
4.237 b, dSoWD110,58131,381390,00
5.237 b, dSoWD210,41144,391503,10
6.237dSoWD35,02158,70796,67
Ogółemx

x

157,68x29787,19

  (więcej…)

Sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem II pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

(więcej…)

Sprzedaż drewna – Chełmowa Góra W0 So – protokół z otwarcia ofert

Protokół otwarcia ofert

Sprzedaż drewna – Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp.

Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

Rodzaj

Sortyment

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.

5c

So

WC01

27,98

172,59

4 829,07

2.

5c

So

WC02

48,92

205,46

10 051,10

3.

5c

So

WC03

2,15

236,99

509,53

4.

5c

So

WD1

12,38

129,82

1 607,17

5.

5c

So

WD2

3,43

143,13

490,94

Ogółem

x

x

94,86

x

17 487,81

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)