Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna db c. (dąb czerwony) grupy W0

 1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno db c. (dąb czerwony) :

1.1. grupy W0 loco-skład (drewno na składnicy przejściowej) w ilości 26,19 m3 ,

1.2. grupy W0 loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) w ilości 3,53 m3 , według poniższej specyfikacji:

 

Lp

 

 

 

Obwód Ochronny

 

 

Oddział

 

 

 

Gatunek

 

 

Sortyment

 

Masa wyjściowa

(m³)

cena jednostkowa  netto zł/m3cena jednostkowa  brutto zł/m3
1.Dąbrowaskładnica przejściowadąb czerwonyWC01

6,36

249,28306,61
składnica przejściowadąb czerwony 

WC02

15,87366,82451,19
składnica przejściowadąb czerwony 

WC03

2,41500,79615,97
składnica przejściowadąb czerwony 

WD2

1,55233,27286,92
Razemxx26,19xx
2.Klonów214 a,b

loco-las

dąb czerwonyWC010,47249,28306,61
dąb czerwony 

WC02

1,13366,82451,19
dąb czerwony 

WD1

0,68128,90158,55
dąb czerwony 

WD2

 

1,25

 

233,27

286,92
Razemxx3,53xx
Ogółemxx29,72xx

 

 1. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 1. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
 1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

 

p.o.  Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Protokół nr D-2/2016 z otwarcia ofert na sprzedaż drewna – Dąbrowa WO So

Protokół nr D-2/2016 z otwarcia ofert na sprzedaż drewna – Dąbrowa WO So

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym według poniższej specyfikacji

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunkiMasa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0Dąb0
Inne gatunki liściaste0
Gatunki iglaste376
Razem376
Drewno średniowymiarowe S2Dąb63
Inne gatunki liściaste15
Gatunki iglaste27
Razem105
Drewno średniowymiarowe S4Dąb124
Inne gatunki liściaste50
Gatunki iglaste154
Razem328

Łączna ilość grubizny w ( m3 )

809

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Dąbrowa WO So

OGŁOSZENIE

Dąbrowa  WO So

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

 

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O.  Dąbrowa

RodzajSortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.31a, fSoWB0268,43286,5619609,30
2.31aSoWB036,76330,002230,80
3.31a, fSoWC01136,78205,9228165,74
4.31a, fSoWC02353,15244,3286281,61
5.31aSoWC034,77281,521342,85
6.31a, fSoWD111,42154,101759,82
7.31a, fSoWD236,15169,386123,09
xxRazem So617,46X145513,21

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 26.01.2016 r. do godziny 1000 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Dąbrowa WO So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1010 w dniu 26.01.2016 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 2. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16. pokój nr 16

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie

Protokół nr D-1/2016 z otwarcia ofert na sprzedaż drewna – Chełmowa Góra WO So

Protokół nr D-1/2016 z otwarcia ofert na sprzedaż drewna – Chełmowa Góra WO So

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra WO So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra WO So

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra .

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

RodzajSortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

16aSoWC01144,92205,9229 841,93
26aSoWC0285,35244,3220 852,71
36aSoWC031,35281,52380,05
46aSoWD113,78154,12 123,50
56aSoWD24,38169,38741,88
xxRazem So249,78X53 940,07

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 14.01.2016 r. do godziny 1000 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra WO So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1010 w dniu 14.01.2016 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 2. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie