Protokół D-2 z otwarcia ofert na sprzedaż drewna – Chełmowa Góra

Protokół nr D-2/2013
otwarcia ofert w dniu 15-03-2013
na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra

Komisja powołana Zarządzeniem nr 16/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego z dnia 15-03-2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w składzie:

  1. Leszek Sepioło-przewodniczący
  2. Ryszard Mazur-członek
  3. Jan Sobieraj-członek

w dniu 15-03-2013 o godzinie 14.10  zebrała się w celu otwarcia OFERT NABYWCY na przetarg w dniu 15-03-2013 roku  na sprzedaż drewna w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra WO sosna  Część I  o masie 125,09 m

W dniu 15-03-2013  roku do godziny  14.00 nie wpłynęła żadna OFERTA NABYWCY

Zgodnie z punktem 3e Regulaminu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym Komisja proponuje unieważnić przetarg.

Protokół D-2