Protokół D-3 z otwarcia ofert na sprzedaż drewna – Chełmowa Góra

Protokół nr D-3/2013
otwarcia ofert w dniu 15-03-2013
na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra

Komisja powołana Zarządzeniem nr 16/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego z dnia 15-03-2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w składzie

  1. Leszek Sepioło-przewodniczący
  2. Ryszard Mazur-członek
  3. Jan Sobieraj-członek

w dniu 15-03-2013 o godzinie 14.20  zebrała się w celu otwarcia OFERT NABYWCY na przetarg w dniu 15-03-2013 roku  na sprzedaż drewna w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra WO sosna  Część II o masie 180,36 m3

W dniu15-03-2013  roku do godziny  14.00 nie wpłynęła żadna OFERTA NABYWCY

Zgodnie z punktem 3e Regulaminu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym Komisja proponuje unieważnić przetarg.

Protokół D-3