Zarządzenie nr 46/2012 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego

Zarządzenie nr 46/2012

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 14 maja 2012 roku
w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego

Cennik detaliczny na surowiec drzewny obowiązujący od dnia 14.05.2012 r.