Obsługa cateringowa imprezy – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16.10.2013r. o zapytaniu ofertowym Obsługa cateringowa imprezy: „ III spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 29.10.2013 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 29.10.2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Do dnia 24.10.2013 r. wpłynęło : 2 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Kawiarnia „Mała Czarna”; 26-010 Bodzentyn; Ul. Suchedniowska 16
z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 44,28 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Obsługa cateringowa imprezy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Obsługa cateringowa imprezy: „ III spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 29.10.2013 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 29.10.2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Standard wyżywienia:

 • Standard wykonania usługi obejmuje dostarczenie: zimne napoje, kawa, herbata, sałatki, przekąski, słodycze.

Dane ilościowe.

 • Liczba uczestników szkolenia szacowana na 40 osób.
 • Jedna przerwa kawowa o godzinie 12.00 (więcej…)

Obsługa cateringowa – ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.09.2013. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Obsługa cateringowa imprezy: „ II spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 30.09.2013 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 30.09.2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Do dnia 26.09.2013   wpłynęło :  2  ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Kawiarnia „Mała Czarna”;  26-010 Bodzentyn;   Ul. Suchedniowska 16
z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  46,98 zł brutto.

 p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Obsługa cateringowa

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Obsługa cateringowa imprezy: „ II spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 30.09.2013 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 30.09.2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Standard wyżywienia:

 • Standard wykonania usługi obejmuje dostarczenie: zimne napoje, kawa, herbata, sałatki, przekąski, słodycze.

Dane ilościowe.

 • Liczba uczestników szkolenia szacowana na 40 osób.
 • Jedna przerwa kawowa o godzinie 12.00
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
 • posiadania wiedzy i doświadczenia
 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2013 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Główny specjalista ds. ochrony przyrody  Leszek Sepioło,  tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 26.09.2013 r. godzina 12:00
 5. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Załącznik:

 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej
 3. Wzór Umowy

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy