Przeprowadzenie prac arborystycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 105 sztuk drzew, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych, zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych, ścieżkach rowerowych, gruntach własności prywatnej w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Część IV) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

  1. Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej
  3. Zał. nr 3 Wzór Umowy, Oświadczenie do umowy
  4. Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.3.2 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 21.09.2023 r. dotyczącym prac arborystycznych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych w ekosystemach leśnych ŚPN.
  5. Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta
  6. Zał. nr 6 Wykaz wykonanych usług
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

2023-09-28

Ogłoszenie o wyborze

Przeprowadzenie prac arborystycznych – Grzegorzowice – ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 11 sztuk drzew oraz wycinki 3 sztuk drzew trudnych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych bądź sprzętu specjalistycznego, zagrażających osobom przebywającym w obrębie drogi dojazdowej do cmentarza oraz cmentarza Parafialnego w miejscowości Grzegorzowice w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-12-15

Ogłoszenie o wyborze

Przeprowadzenie prac arborystycznych – Grzegorzowice

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 11 sztuk drzew oraz wycinki 3 sztuk drzew trudnych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych bądź sprzętu specjalistycznego, zagrażających osobom przebywającym w obrębie drogi dojazdowej do cmentarza oraz cmentarza Parafialnego w miejscowości Grzegorzowice w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-12-09

Ogłoszenie o unieważnieniu

Przeprowadzenie prac arborystycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 132 sztuk drzew, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych, zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych, ścieżkach rowerowych, przy obiektach edukacyjnych oraz przy obiektach administracyjno mieszkalnych ŚPN w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-11-08

Ogłoszenie o wyborze

Przeprowadzenie prac chirurgii drzew

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac chirurgii drzew, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych, zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych, przy obiektach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 Wzór Umowy

Zał. nr 4 Klauzula Informacyjna RODO

Zał. nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.6 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 07.09.2021 r. dotyczącym prac z zakresu chirurgii drzew, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych w ekosystemach leśnych ŚPN.


2021-09-20

Ogłoszenie o wyborze

Przeprowadzenie prac chirurgii drzew

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac chirurgii drzew przy użyciu metod alpinistycznych zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych i przy obiektach edukacyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 Wzór Umowy

Zał. nr 4 Klauzula Informacyjna RODO


2020-06-05

Ogłoszenie o wyborze