Druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.04.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ilości 30 000 sztuk, w tym 20 000 sztuk biletów ulgowych i 10 000 sztuk biletów normalnych do dnia 11.04.2017 r. wpłynęło : 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Poligrafia BROK – KAL s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna. Mąchocice Kapitulne 90, 26-001 Masłów, Nip:657-22-41-587,Regon: 291062930 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: za całość zamówienia Netto 1463,42 zł. (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy 42/100 zł) , Brutto 1800,00 zł. (jeden tysiąc osiemset 00/100).

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ilości 30 000 sztuk, w tym 20 000 sztuk biletów ulgowych i 10 000 sztuk biletów normalnych o następujących parametrach:
 • Format 200mm x 60mm,
 • Kolorystyka 4+4
 • Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 130 g/m2,
 • Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
 • Zdjęcia na pierwszą stronę (inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być wydrukowane w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
 • Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
 • Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu,
 • Klejone w bloczki po 100 sztuk,
 • Na bilecie dwie perforacje pionowe umożliwiające oderwanie kuponów,

(więcej…)

Druk biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2013 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27 lutego 2013 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Druk biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2013

w ilości 160 000 sztuk o następujących parametrach:

 • Format 200mm x 60mm,
 • Kolorystyka 4+2,
 • Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 135g/m2,
 • Kupon kontrolny z perforacją pionową,
 • Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
 • Zdjęcia  na I stronę (inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być wydrukowane
  w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
 • Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
 • Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu (nr biletu na kuponie kontrolnym i na bilecie ) 
 • Klejone w bloczki po 100 sztuk.,

Nakład:

 • 102 000 sztuk biletów ulgowych ważnych jeden dzień,
 • 58 000 sztuk biletów normalnych ważnych jeden dzień,

do dnia 12 marca 2013 roku wpłynęło : piętnaście ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

4 KOLORY sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 16/6a, 62-800 Kalisz

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3 714,60 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

 

Pełna treść ogłoszenia

Druk biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2013

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiotem zamówienia jest: druk biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2013 w ilości 160 000 sztuk o następujących parametrach:

 • Format 200mm x 60mm,
 • Kolorystyka 4+2,
 • Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 135g/m2,
 • Kupon kontrolny z perforacją pionową,
 • Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
 • Zdjęcia na I stronę ( inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być wydrukowane w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
 • Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
 • Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu (nr biletu na kuponie kontrolnym i na bilecie )
 • Klejone w bloczki po 100 sztuk.

(więcej…)