Druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.04.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ilości 30 000 sztuk, w tym 20 000 sztuk biletów ulgowych i 10 000 sztuk biletów normalnych do dnia 11.04.2017 r. wpłynęło : 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Poligrafia BROK – KAL s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna. Mąchocice Kapitulne 90, 26-001 Masłów, Nip:657-22-41-587,Regon: 291062930 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: za całość zamówienia Netto 1463,42 zł. (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy 42/100 zł) , Brutto 1800,00 zł. (jeden tysiąc osiemset 00/100).

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: druk biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ilości 30 000 sztuk, w tym 20 000 sztuk biletów ulgowych i 10 000 sztuk biletów normalnych o następujących parametrach:
  • Format 200mm x 60mm,
  • Kolorystyka 4+4
  • Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 130 g/m2,
  • Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
  • Zdjęcia na pierwszą stronę (inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być wydrukowane w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
  • Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
  • Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu,
  • Klejone w bloczki po 100 sztuk,
  • Na bilecie dwie perforacje pionowe umożliwiające oderwanie kuponów,