Druk mapy turystycznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Druk mapy turystycznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 „Łysogóry”  w skali 1:40 000, na arkuszu B2 (w tym opracowanie graficzne, skład i korekta) – łącznie 1 500 sztuk wraz z transportem do Zamawiającego:

  • 1 000 sztuk map bez laminowania,
  • 500 sztuk map z 2-stronym laminowaniem,