Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2 / 0.1529 ha w Nowej Słupi – parking

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie:

Ogłasza przetarg w formie przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres 1 roku.

Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow. 1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :

Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki
Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto
Obręb : 0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1
Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0 przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy


2022-12-06

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2 w Nowej Słupi (parkingu)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie:

Ogłasza przetarg w formie przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres 1 roku.
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow.  1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki
Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto
Obręb :    0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1
Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0    przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przeznaczenie nieruchomości
Działka funkcjonująca dotychczas jako parking – utwardzona, brukowana zlokalizowana bezpośrednio przy drodze publicznej (ulica Świętokrzyska) i głównym szlaku turystycznym Łysogór, którym rocznie przemieszcza się 120 – 200 tysięcy turystów – ma służyć obsłudze ruchu turystycznego pieszego, rowerowego, działalności handlowej, gastronomicznej, edukacyjnej, sportowej lub usługowej z wykorzystaniem infrastruktury nie związanej trwale z gruntem (stoiska przenośne, namioty handlowe, pojazdy typu kamper, foodtrack itp.)

Ogłoszenie

Regulamin przetargu na dzierżawę gruntu

Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)


2020-04-22

Ogłoszenie o wyborze

Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi w dniach 16-18 sierpień 2019

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  – LICYTACJA PUBLICZNA

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza przetarg publiczny w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji publicznej na: dzierżawę terenu o pow.1529 m2/0.1529 ha, położonego  w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres od 16 sierpień 2019 r. do 18 sierpień 2019r. włącznie.

  1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow.  1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki

Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto

Obręb :  0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1

Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0    przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  1. Przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości

Działka funkcjonująca dotychczas jako parking  – utwardzona, brukowana zlokalizowana bezpośrednio przy drodze publicznej (ulica Świętokrzyska) i głównym szlaku turystycznym Łysogór, którym rocznie przemieszcza się 120 – 200 tysięcy turystów –  ma służyć obsłudze ruchu turystycznego pieszego, rowerowego, działalności handlowej, gastronomicznej, edukacyjnej, sportowej lub usługowej za wyjątkiem obrotu napojami alkoholowymi, z wykorzystaniem infrastruktury nie związanej trwale z gruntem (stoiska przenośne, namioty handlowe, pojazdy typu kamper, foodtrack itp.)

  1. Termin oględzin

Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w dni robocze począwszy od daty ogłoszenia przetargu do czasu jego otwarcia. Oględziny z obecnością przedstawiciela wydzierżawiającego należy zgłosić pod numerem telefonu 41 3115106 wew.17.

  1. Okres dzierżawy

Okres dzierżawy to okres od 16 sierpień 2019 r. do 18 sierpień 2019 r.  włącznie.

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 4 – Graficzna wizualizacja przedmiotu przetargu – licytacji


2019-07-30

Informacja o wyniku przetargu

Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie:

Ogłasza przetarg w formie przetargu publicznego, nieograniczonego pisemnego na dzierżawę terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres 5 lat.

Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow.  1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki

Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto

Obręb : 0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1

Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0 przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka funkcjonująca dotychczas jako parking  – utwardzona, brukowana zlokalizowana bezpośrednio przy drodze publicznej (ulica Świętokrzyska) i głównym szlaku turystycznym Łysogór, którym rocznie przemieszcza się 120 – 200 tysięcy turystów –  ma służyć obsłudze ruchu turystycznego pieszego, rowerowego, działalności handlowej, gastronomicznej, edukacyjnej, sportowej lub usługowej z wykorzystaniem infrastruktury nie związanej trwale z gruntem (stoiska przenośne, namioty handlowe, pojazdy typu kamper, foodtrack itp.)

Ogłoszenie

Regulamin

Wzór umowy

Klauzula informacyjna IODO


2019-07-02

Informacja o wyniku przetargu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA 10 LETNIĄ DZERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING O POW. 1529 m2 POŁOŻONEJ W NOWEJ SŁUPI – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku w budynku Dyrekcji SPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 10 letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Nowej Słupi, przy szlaku królewskim na Święty Krzyż  o powierzchni 1529 m2  stanowiąca na gruncie parking.

Plac pod parking  położony na działce   nr 1193/1  gmina  Nowa Słupia , obręb Nowa Słupia, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00046558/0

Oferowana do wydzierżawienia nieruchomość jest  położona  na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Drogi Królewskiej” prowadzącej ze Słupi Nowej  na Wzgórze Święty Krzyż. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewnia asfaltowa droga powiatowa w miejscowości Nowa Słupia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA 10 LETNIĄ DZERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING O POW. 1529 m2 POŁOŻONEJ W NOWEJ SŁUPI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na parking

  1. Wydzierżawiający

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie

26-010, ul. Suchedniowska 4

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę i upoważniona do kontaktowania się z oferentami

Urszula Kuroś samodzielne stanowisko ds. administracji i transportu

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pokój nr 17, telefon 0-41-31 15 106

3.Forma przetargu

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)