Dzierżawa 2 miejsc handlowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ 2 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 MAJA 2024 ROKU DO 30 LISTOPADA 2024 ROKU KAŻDE O POW. 8 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

Przedmiotem dzierżawy są :

Miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 8 m2 (4m x 2m), przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 4 metry długości i 1 metr szerokości. Miejsca oznaczone cyfrą 1,2 znajdują się na działce 2039/4 przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Wzór umowy

Miejsca handlowe – szkic stoisk

Klauzula informacyjna – RODO


2024-04-26

Informacja o wyniku przetargu

Dzierżawa 4 miejsc handlowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ 4 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2024 ROKU DO 30 LISTOPADA 2024 ROKU KAŻDE O POW. 8 M2

 Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106, Fax 41 31 15 106
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

Przedmiotem dzierżawy są :

  • Miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 8 m2 (4m x 2m), przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 2 metry długości i 1 metr szerokości. Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3,4, znajdują się na działce 2039/4 przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.
  • Nieruchomość położona jest na wzgórzu SW. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:

Województwo: świętokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna: 260413_4 Nowa Słupia
Obręb: 0001 NOWA SŁUPIA
Nr działki: 2039/4
dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu   

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy

Miejsca handlowe – szkic stoisk


2024-03-22

Informacja o wyniku przetargu

Dzierżawa 10 miejsc handlowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 10 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2023 ROKU DO 30 LISTOPADA 2023 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy są :

1. Miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 4 m2 (2m x 2m), przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 2 metry długości i 1 metr szerokości. Miejsca oznaczone cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, znajdują się na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

2. Nieruchomość położona jest na wzgórzu Św. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – Św. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:

Województwo: świętokrzyskie

Powiat : kielecki

Jednostka ewidencyjna: 260413_4 Nowa Słupia

Obręb: 0001 NOWA SŁUPIA

Nr działki: 2039/4

dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

Ogłoszenie

Załączniki:

Regulamin przetargu

Klauzula RODO

Wzór umowy

Mapa poglądowa


2023-03-22

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dzierżawa 15 miejsc handlowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 15 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2022 ROKU DO 30 LISTOPADA 2022 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy są :

1. Miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 4 m2, przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 2 metry długości i 1 metry szerokości. Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, znajdują się na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

2.  Nieruchomość  położona jest na wzgórzu SW. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:

Województwo: świętokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna: 260413_2 Nowa Słupia
Obręb: 0010 NOWA SŁUPIA
Nr działki: 2039/4

dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

Ogłoszenie

Załącznik

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy

Mapa poglądowa

https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/stoiska-ponumer-scaled.jpg


2022-03-15

Informacja o wyniku przetargu

Dzierżawa 15 miejsc handlowych

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 15 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2021 ROKU DO 30 LISTOPADA 2021 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

Przedmiot przetargu

1. Miejsca handlowe  o powierzchni dzierżawionej 4 m2, przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości. Stoisko  składające się ze stolika i namiotu powinno być rozkładane i składane codziennie.  Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, znajdują się na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

2.  Nieruchomość  położona jest  na wzgórzu SW. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:

Województwo: świętokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna: 260413_2 Nowa Słupia
Obręb: 0010 NOWA SŁUPIA
Nr działki: 2039/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

Ogłoszenie

Załącznik

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy

Załącznik graficzny

 

Dzierżawa miejsc handlowych na wzgórzu Św. Krzyż – ogłoszenie o rokowaniach

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH z dnia  17 lipca 2020 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym  Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z przeznaczeniem na miejsca handlowe.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie dalej zwany „ŚPN”, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn;  tel/fax 0-41 3115106 ;adres strony internetowej: https://www.swietokrzyskipn.org.pl

OGŁASZA O ROKOWANIACH

W sprawie dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ŚPN które zostaną przeprowadzone w dniu 28 lipca 2020 roku w budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4 ( sala nr. 5 parter) o godzinie 900.

Ogłoszenie

Wzór umowy


2020-07-30

Ogłoszenie o wyniku