Przetarg na dzierżawę 15 miejsc handlowych na wzgórzu Św. Krzyż

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 15 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2019 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

 Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 

  1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy są :

1.1. Miejsca handlowe  o powierzchni dzierżawionej 4 m2, przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości.   Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, znajdują się na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na wzgórzu SW. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:

Województwo: świętokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna: 260413_2 Nowa Słupia
Obręb: 0010 NOWA SŁUPIA
Nr działki: 2039/4

dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż.

  1. Dzierżawca będzie zobowiązany do:

Prowadzenia drobnej działalności handlowej.

  1. Okres dzierżawy: od dnia 01 kwietnia 2019 roku do 31 października 2019 roku.
  2. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego  za plac handlowy o powierzchni  4 m2

Odstąpienie od przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę placu handlowego na Wzgórzu Święty Krzyż

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę miejsc handlowych na Wzgórzu Święty Krzyż w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2018 roku do prowadzenia drobnej działalności handlowej.

Zgodnie z 5 2 ust.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012 roku poz. 868) Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie odstępuje od przeprowadzenia publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę miejsc handlowych na Wzgórzu Święty Krzyż , który miał się odbyć w dniu 13 lutego 2018 roku.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę placu handlowego – Św. Katarzyna

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU 

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA

DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO  DO JEDNEGO ROKU

POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 4 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

  1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy są :

1.1 Dwa miejsca handlowe  o powierzchni dzierżawionej 4 m2 , przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1  metr szerokości. Namiot handlowy osłaniający stanowisko od deszczu i wiatru nie może mieć większych wymiarów niż  200 cm x 200 cm.  Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,   znajdują się w Świętej Katarzynie na szlaku turystycznym pomiędzy bramą wejściową, a źródełkiem Świętego Franciszka. 

Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę placu handlowego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO
W OKRESIE OD 1 KWIETNIA  DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 4 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106|
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

  1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy jest :

1.1. Szesnaście miejsc handlowych  o powierzchni dzierżawionej 4 m2 , przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości. Namiot handlowy osłaniający stanowisko od deszczu i wiatru nie może mieć większych wymiarów niż  200 cm x 200 cm.    Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3…..do 16  znajdują się   na dużym rondzie  przed Muzeum ŚPN  od strony wewnętrznej południowej zgodnie z załączoną mapą.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na Wzgórzu Święty Krzyż, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 2039, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7.

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej  od strony miejscowości  Huta Szklana.

Dzierżawa placu handlowego do jednego roku pod miejsce handlowe o pow. 2m

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO  DO JEDNEGO ROKU POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 2 M

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4|
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

  1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy jest :

1.1. szesnaście miejsc handlowych  o długości 2 metrów i szerokości 1 metra  powierzchni do prowadzenia drobnej działalności handlowej. Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3…….do 16  znajdujące się   na dużym rondzie  przed Muzeum ŚPN  od strony wewnętrznej południowej, zgodnie z załączoną mapą.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na Wzgórzu Święty Krzyż , obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 2039, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej  od strony miejscowości  Huta Szklana.