Zakup gadżetów promocyjnych z logo ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.03.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup gadżetów promocyjnych z logo ŚPN wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w postaci:

Część A) Kubki ceramiczne z logo ŚPN w ilości 60 sztuk (w kolorze zielonym – 30 sztuk, w kolorze białym 30 sztuk) oraz kubki szronione z logo ŚPN w ilości 50 sztuk. do dnia 20.03.2017 r. wpłynęło : 5 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1008,60 zł brutto.

Część B) Naklejki odblaskowe z logo ŚPN w ilości 200 szt., breloczki z logo ŚPN w ilości 200 szt., breloczki z żetonem z logo ŚPN w ilości 200 szt., smycze z logo ŚPN w ilości 200 szt., długopisy z logo ŚPN w ilości 200 szt.  (w kolorze ciemnozielonym 100 szt. i w kolorze srebrnym  100 szt.), znaczki z logo ŚPN w ilości 1000 sztuk. do dnia 20.03.2017 r. wpłynęło : 8 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PPHU LIR Elżbieta Zajet ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3260,00 zł brutto.

 Część C) Magnesy ze zwierzętami (5 rodzajów) w ilości łącznie 300 sztuk, magnesy z logo ŚPN w ilości 500 sztuk. do dnia 20.03.2017 r. wpłynęło : 8 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PPHU LIR Elżbieta Zajet ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1966,00 zł brutto

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie


2017-04-06

Dotyczy zapytania ofertowego na Zakup gadżetów promocyjnych  logo ŚPN wraz z dostawą
do siedziby Zamawiającego
w postaci:

Część A) Kubki ceramiczne z logo ŚPN w ilości 60 sztuk (w kolorze zielonym – 30 sztuk, w kolorze białym 30 sztuk) oraz kubki szronione z logo ŚPN w ilości 50 sztuk.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w związku z wycofaniem się firmy Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz z realizacji zamówienia w części A) niniejszego postępowania, do wykonania zadania w części A) została wybrana firma Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki ul. Podjazdowa 2/31 41-200 Sosnowiec,
z uwagi na kolejną najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia wynoszącą 1623,60 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski