Odtworzenie rowków odpływowych i utrzymanie drożności przepustów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część A.

Odtworzenie rowków odpływowych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych.

Część B.

Utrzymanie drożności przepustów usytuowanych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie Części. Oferta złożona na daną Część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym dla tej Części !!!

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2A – projekt umowy dla Części A

Załącznik nr 2B – projekt umowy dla Części B

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2023-08-09

Ogłoszenie o wyborze ofert

Podczyszczanie rowków odpływowych oraz utrzymanie drożności przepustów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Podczyszczanie rowków odpływowych oraz utrzymanie drożności przepustów na szlakach i ścieżkach edukacyjnych w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2022-06-22

Ogłoszenie o wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego

Sprzątanie terenu ŚPN, Likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci, konserwacja rowów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej na:

Część I – Sprzątanie terenu z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach edukacyjnych w sezonie turystycznym 2020 w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2020 roku;

Część II – Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu parku w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2020 roku;.

Część III – Konserwacja rowów oraz przepustów na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2020 roku.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – wzór oferty do części I

Załącznik nr 2 – wzór oferty do części II

Załącznik nr 3 – wzór oferty do części III

Załącznik nr 4 – projekt umowy do części I

Załącznik nr 5 – projekt umowy do części II

Załącznik nr 6 – projekt umowy do części III


2020-03-27

Ogłoszenie o wyborze – część I

Ogłoszenie o wyborze – część II

Ogłoszenie o wyborze – część III