Materiały biurowe – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23.01.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: zakup materiałów biurowych do Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Przedmiot zamówienia: zakup materiałów biurowych do Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego do dnia 3 lutego 2017 r. wpłynęły 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: GRAFIT Hurtownia Art. Papierniczych, Biurowych i Zabawek Urszula Kowalczyk  ul. Rolna 2c 25-419 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2 629,80 brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Materiały biurowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:  materiały biurowe  

Zakup materiałów biurowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 9 marca 2015 roku w zapytaniu ofertowym na:  dostawę materiałów biurowych do Dyrekcji ŚPN w wyznaczonym terminie do dnia 16 marca 2015 roku wpłynęły 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę: P.U.H. SIGNAL Andrzej Biesiada ul. Kilińskiego 35 B, 27-400 Ostrowiec z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 9360,03 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Zakup materiałów biurowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup materiałów biurowych w niżej wyszczególnionych ilościach i asortymencie

Zakup materiałów biurowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2015 roku w zapytaniu ofertowym na:  dostawę materiałów biurowych do Dyrekcji ŚPN w wyznaczonym terminie do dnia 6 lutego 2015 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Zakup materiałów biurowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup materiałów biurowych w niżej wyszczególnionych ilościach i asortymencie