Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją
 2. Termin realizacji zamówienia: 18.07.2023r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, gł. specjalista ds. informatycznych, tel. 41 31 15 106 wew. 61
 5. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 05.07.2023r. godzina 15:00.
 6. Ofertę można:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją
 2. Termin realizacji zamówienia: 21.07.2022r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, gł. specjalista ds. informatycznych, tel. 41 31 15 106 wew. 61
 5. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 08.07.2022r. godzina 15:00.
 6. Ofertę można:

Zakup tuszy i tonerów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup tuszy i tonerów do drukarek według zestawienia

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2018 r. na: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek do dnia 03.10.2018r. wpłynęło 12 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2122,98 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 11.10.2018r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 03.10.2018r. godzina 9.00.
 8. Ofertę można:

Zakup tonerów do drukarek – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20.02.2018 r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup tonerów do drukarek do dnia 27.02.2018r. wpłynęło: 14 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę EcoBlack s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran, ul. Domaniówka 1e, 25-413 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 184,50 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie