Nabór na stanowisko Specjalisty ds. udostępniania Parku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. udostępniania Parku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacyjnym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych naborów


20-05-2024

Informacja o wyniku naboru

Nabór na stanowisko ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2022-05-05

Informacja o wyniku naboru

Nabór na stanowisko ds. obsługi funduszy celowych i pełnomocnika ds. zamówień publicznych

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na Samodzielne stanowisko ds. obsługi funduszy celowych i pełnomocnika ds. zamówień publicznych w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2022-03-01

Informacja o wyniku naboru