Nabór na stanowisko ds. obsługi funduszy celowych i pełnomocnika ds. zamówień publicznych

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na Samodzielne stanowisko ds. obsługi funduszy celowych i pełnomocnika ds. zamówień publicznych w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2022-02-10

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu naboru

Nabór na stanowisko ds. finansów i rachunkowości

Nazwa i adres jednostki
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
Ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
Określenie stanowiska: stanowisko ds. finansów i rachunkowości
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat (40 godzin tygodniowo)
Umowa terminowa – na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacji


2021-11-30

Informacja o rozstrzygnięciu

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:
DYREKTORA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (nr ref.: K/PN/5/20)

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:
DYREKTORA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH (sygn: K/PN/4/20)

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Warunki zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa;
  • Znajomość procedur realizacji inwestycji budowlanych;
  • Prawo jazdy kategorii B.

Pełna treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2020-07-10

Ogłoszenie o wyniku naboru

Nabór na stanowisko ds. księgowości

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości.

Nazwa i adres jednostki: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. księgowości

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat (40 godzin tygodniowo)

Umowa terminowa – na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2020-06-17

Informacja o wyniku naboru