Wykonanie prac z zakresu ochrony roślin na terenie Skarpy Zapusty – ogłoszenie po wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  06.10.2016 r. o zapytaniu ofertowym na: Wykonanie prac z zakresu ochrony roślin na terenie Skarpy Zapusty w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016r.

Do dnia  14 .10.2016  do godz. 900  wpłynęły  2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75, z uwagi na  najniższą  zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  4860,06 złotych brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN.
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie

Wykonanie prac z zakresu ochrony roślin na terenie Skarpy Zapusty

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:
    Wykonanie prac z zakresu ochrony roślin na terenie Skarpy Zapusty od dnia podpisania umowy  do dnia 30.11.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowy opis zamówienia
  2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: