Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2018 r.
na: Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk do dnia 16.10.2018 r. wpłynęła 1 ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b
25-413 Kielce  z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2086,08 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk.
  2. Termin realizacji zamówienia: do 19.10.2018r.
  3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
  4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
  6. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.10.2018r. godzina 9.00.
  7. Ofertę można:

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, listwy zasilające szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP szt. 3., drukarek laserowych monochromatycznych szt. 2. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 8.02.2018 r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawę komputerów stacjonarnych szt. 3, listwy zasilające szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP  szt. 3., drukarek laserowych monochromatycznych szt. 2.

do dnia 19.02.2018r. wpłynęło: 6 ważnych ofert.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę Suntar Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów
z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 9988,83 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, listwy zasilające szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP szt. 3., drukarek laserowych monochromatycznych szt. 2.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, listwy zasilające szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP  szt. 3., drukarek laserowych monochromatycznych szt. 2.

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP szt. 3 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 5.10.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawę komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP  szt. 3.

do dnia 12.10.2017r. wpłynęły: 4 ważne oferty.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce
z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 9723,15 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego z rozszerzeniem o 3 stanowiska – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3.10.2017r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 50 stanowisk wraz z rozszerzeniem o kolejne 3 stanowiska, do dnia 10.10.2017r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2008,23 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie