Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  06.10.2016 r. o zapytaniu ofertowym na: ubezpieczenie mienia  od ognia  i innych żywiołów. Zakres podstawowy – budynek.  Zakres rozszerzony-  pakiet ryzyk ( huragan,  deszcz nawalny,  pozostałe ryzyka).

Do dnia  14 .10.2016  wpłynęło 6 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: INTERRISK TU SA VIE oddział Warszawa III, z uwagi na  najniższą  zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  1000,00 złotych brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie mienia  od ognia  i innych żywiołów. Zakres podstawowy – budynek.  Zakres rozszerzony-  pakiet ryzyk ( huragan,  deszcz nawalny,  pozostałe ryzyka)

Ubezpieczenie pojazdów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.07.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Pakiet ubezpieczeń OC, AC dla poszczególnych pojazdów do dnia 13.07.2016 r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Agencja Ubezpieczeniowa Warta Robert Kita, Rynek Górny 2, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 10.237,00  zł brutto.

p.o.  Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Treść ogłoszenia

Ubezpieczenie pojazdów

OGŁOSZENIE  O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: pakiet ubezpieczeń  OC, AC  dla niżej wyszczególnionych środków transportu

Ubezpieczenie pojazdów

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2015 roku w zapytaniu ofertowym na: pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW dla poszczególnych środków transportu w wyznaczonym terminie do dnia 10 lipca 2015 roku wpłynęły 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 8 721,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 00/100 złotych)

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ubezpieczenie pojazdów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW, dla niżej wyszczególnionych środków transportu