Zakup posiłków profilaktycznych – konserwy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (konserw mięsnych, dania gotowe)  od takich producentów jak:  ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. sp.k., „Sokołów” S.A, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 01.01.2019 roku
 • kaloryczność posiłków około 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność/gramatura posiłku minimum 300 g –maksimum 600 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 92%) –  400 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 80%) – 400 szt.
 • Wołowina w sosie własnym (o zawartości mięsa minimum 80%) – 400 szt.

Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O
  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.07.2017  r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia:  Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

do dnia 26.07.2017 r.  wpłynęło : 2 oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Nie wybrano.

Żadna z nadesłanych ofert nie spełnia wymogów Zamawiającego.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (konserw mięsnych, dania gotowe)  od takich producentów jak:  ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. sp.k., „Sokołów” S.A, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 01.01.2019 roku
 • kaloryczność posiłków nie mniejsza niż 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność/gramatura posiłku minimum 300 g –maksimum 600 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 92%) –  400 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 80%) – 400 szt.
 • Wołowina w sosie własnym (o zawartości mięsa minimum 80%) – 400 szt.
 • Fasolka z boczkiem po bretońsku (słoiki minimum 500 ml) – 504 szt.

Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.12.2016  r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych 1400 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Do dnia 13.12.2016 r.  wpłynęło : 3 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo-Usługowa „PIREX” Piotr Piróg, Brzozów  ul. Kołowa 32, 36-200 Brzozów z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  (6016,50 zł.  słownie: sześć tysięcy szesnaście zł. 50/100) brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (konserw mięsnych)  od takich producentów jak:  ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. sp.k., „Sokołów” S.A, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 30.06.2018 roku
 • kaloryczność posiłków nie mniejsza niż 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność gramatura posiłku minimum 300 g –maksimum 600 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 92%) –  400 szt.
 • Karczek wieprzowy (o zawartości mięsa min. 87%)   – 200 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 81%) – 400 szt.
 • Wołowina w sosie własnym (o zawartości mięsa minimum 80%) – 400 szt.

Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25.04.2016  r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych 2800 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

do dnia 4.05.2016 r.  wpłynęły : 3 ważne oferty.