Wykonanie usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 roku oraz w okresie od 01.10.2018 r. do 15.11.2018 r. usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna do dnia 21.02.2018 r. wpłynęło : 2 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński,  Psary – Stara Wieś 75, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 17500,86 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wykonanie usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 roku oraz w okresie od 01.10.2018 r. do 15.11.2018 r. usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna
    w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

(więcej…)

Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.11.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:  „Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy  do 30.12 2016 r. prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

wpłynęło : 1 ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński PSARY-STARA WIEŚ 75, 26-010 Bodzentyn z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: ( 27612,34  zł,  słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwanaście zł 34/100) brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12 2016 roku następujących  prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. (więcej…)

Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – wybór

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07.10.2015 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia: ): „Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12 2015. prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

wpłynęło : 1 ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, PSARY-STARA WIEŚ 75, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: (38528,08 słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem zł 08/100.) brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Opis przedmiotu zamówienia. (więcej…)