Prace pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 574261-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.25.2019.LS

Ogłoszenie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z złącznikami

Wzory załączników do wypełnienie


2019-07-26

Informacja z otwarcia ofert


2019-08-06

Zawiadomienie o wyborze oferty

Prace pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 566835-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.25.2019.LS

Ogłoszenie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z złącznikami

Wzory załączników do wypełnienie


2019-07-09

Informacja z otwarcia ofert


2019-07-11

Ogłoszenie o unieważnieniu UZP

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 615666-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.48.2018.LS

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (skan)

Załączniki doi SIWZ

Ogłoszenie BZP


2018-09-25

Informacja z otwarcia ofert


2018-10-04

Zawiadomienie o wyborze oferty