Przegląd instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Wykaz obiektów ŚPN przeznaczonych do kontroli

Wzór umowy

Wzór oferty cenowej


2021-08-18

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załącznik nr 1. Wzór oferty

Załącznik nr 2. Wykaz obiektów ŚPN przeznaczonych do kontroli


2021-05-06

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.01.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do dnia 21.01.2016r. wpłynęło 22 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PHU ACTIV A. Rybak Anusin 12a, 27-310 Ciepielów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3.440,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.