Remont płotu osady służbowej ŚPN Chełmowa Góra

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont płotu osady służbowej Chełmowa Góra. Należy zdemontować przęsła starego płotu drewnianego,  wykonać nowe ogrodzenie z siatki powlekanej PCV w kolorze zielonym na istniejących słupkach betonowych, wykonać dwie bramy wjazdowe na posesje wraz z furtkami – od strony wjazdu oraz po przeciwnej stronie podwórka od strony lasu (brama 5 mb, furtka 1 mb). W sumie 202 mb ogrodzenia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak
 3. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2013
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec spec. ds. inwestycji i remontów  Tel/fax (0-41)3115106
 6. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 22.11.2013   godzina 12.00
 7. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

ogłoszenie płot Chełmowa Góra

wzór oferty płot Chełmowa Góra

Remont płotu osady służbowej ŚPN w Św. Katarzynie ul. Kielecka 1

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont płotu osady służbowej w Św. Katarzynie ul. Kielecka 1 od strony ul. Kieleckiej (68 mb) i od strony drogi dojazdowej do ośrodka „Jodełka” na odcinku między ul. Kielecka a bramą wjazdową (67 mb). Należy zdemontować przęsła starego płotu drewnianego, zdemontować stare popękane słupki betonowe i wykonać nowe ogrodzenie z siatki powlekanej PCV w kolorze zielonym na słupkach stalowych pomalowanych na kolor zielony. W sumie 135 mb ogrodzenia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak
 3. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2013
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec spec. ds. inwestycji i remontów  Tel/fax (0-41)3115106
 6. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 22.11.2013   godzina 12.00
 7. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

wzor oferty plot sw Katarzyna

ogłoszenie płot Sw Katarzyna

Remont płotu przy starej Dyrekcji ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.10.2012.o zapytaniu ofertowym

na: Przedmiot zamówienia: Remont płotu od strony ul. Suchedniowskiej na odcinku między bramą wjazdową na teren starej Dyrekcji ŚPN do końca płotu drewnianego wraz z ogrodzeniem miejsca na odpady stałe z wykonaniem furtki.

Do dnia 30.10.2013 wpłynęły : 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PPHU Czadrew Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 11.322,15 zł brutto.

P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Remont płotu przy starej Dyrekcji ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont płotu od strony ul. Suchedniowskiej na odcinku między bramą wjazdową na teren starej Dyrekcji ŚPN do końca płotu drewnianego wraz z ogrodzeniem miejsca na odpady stałe z wykonaniem furtki. Należy wymienić przęsła płotu na wzór płotu dookoła nowej Dyrekcji na istniejących słupkach. Przęsła na ryglach drewnianych. W miejscu przeznaczonym na składowanie odpadów stałych oprócz wymiany przęsła – 4,5 mb należy wykonać dwa nowe przęsła wraz ze słupkami i furtką – ok. 7,5 mb. W sumie 70 mb ogrodzenia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak
 3. Termin realizacji zamówienia: 5.12.2013
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec spec. ds. inwestycji i remontów  Tel/fax (0-41)3115106
 6. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 30.10.2013   godzina 10.00
 7. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej