Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.

Ogłoszenie BZP

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fed57936-667a-48dd-ada3-1a7f087f3e39

SWZ

Załączniki do SWZ


Wyjaśnienia treści SWZ


2021-08-17 godz. 11:05

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-08-17 godz. 14:20

Informacja z otwarcia ofert


2021-08-26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III – „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26c60b80-548f-4f77-8384-04d1048b8469

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ

———————

2021-07-06

Uwaga – zmiana treści załącznika nr 3 do SWZ – formularza ofertowego !!!

Informacja o zmianie w treści SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ (formularz ofertowy)

———————

2021-07-16

Uwaga – zmiana treści załącznika nr 3 do SWZ – formularza ofertowego i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22-07-2021 godz. 11.00.

Pytania, odpowiedzi i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22-07-2021 godz. 11.00

Załącznik nr 3 do SWZ (formularz ofertowy)

——————–

2021-07-22 godz. 11:12

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

——————–

2021-07-22 godz. 12:42

Informacja z otwarcia ofert

——————–

2021-07-23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Rozbiórka budynków gospodarczych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  budynków gospodarczych, usytuowanych:

  1. w miejscowości Klonów 63 na dz. nr ewid. 581, obręb 0004 Klonów
  2. w miejscowości Trzcianka 36 nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Program rozbiórki

Wzór oferty cenowej


2021-07-16

Ogłoszenie o wyborze

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy ul. Suchedniowskiej 4, 26-010 Bodzentyn

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Zestawienie opraw do wymiany

Załącznik nr 2. Wymagania

Załącznik nr 3. Rzuty budynku

Wzór oferty cenowej


2021-07-06

Ogłoszenie o wyborze

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III – „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-06-11 11:09

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-06-11 11:52

Informacja z otwarcia ofert


2021-06-16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III –  „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-04-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2021-04-23 10:13

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-04-23 13:14

Informacja z otwarcia ofert


2021-05-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty