Rozbiórka budynków gospodarczych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  budynków gospodarczych, usytuowanych:

  1. w miejscowości Klonów 63 na dz. nr ewid. 581, obręb 0004 Klonów
  2. w miejscowości Trzcianka 36 nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Program rozbiórki

Wzór oferty cenowej


2021-07-16

Ogłoszenie o wyborze

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy ul. Suchedniowskiej 4, 26-010 Bodzentyn

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Zestawienie opraw do wymiany

Załącznik nr 2. Wymagania

Załącznik nr 3. Rzuty budynku

Wzór oferty cenowej


2021-07-06

Ogłoszenie o wyborze

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III – „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-06-11 11:09

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-06-11 11:52

Informacja z otwarcia ofert


2021-06-16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III –  „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-04-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2021-04-23 10:13

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-04-23 13:14

Informacja z otwarcia ofert


2021-05-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


2020-09-02

Odpowiedzi na pytanie


2020-09-09

Informacja z otwarcia ofert


2020-09-25

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4

Ogłoszenie BPZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


2020-08-11

Odpowiedzi na pytania


2020-08-19

Informacja z otwarcia ofert


2020-08-19

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania