Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot:    Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” (ogłoszenie w BZP nr 300856-2016 z dnia 11.08.2016 r. oraz nr 301243-2016 z dnia 16.08.2016 r.).

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację i przebudowę małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. oferta złożona przez BAKARD HOLDING Sp. z o.o. ul. Lotnicza 4/20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. (więcej…)

Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w imieniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego informuję, że w dniu 2 września 2016 roku o godzinie 13:30 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” (ogłoszenie w BZP nr 300856-2016 z dnia 11.08.2016 r. oraz nr 301243-2016 z dnia 16.08.2016 r.). (więcej…)

Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Ogłoszenie nr 300856 – 2016 z dnia 2016-08-11 r.
Bodzentyn: Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

(więcej…)

Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20 stycznia

2016 roku w zapytaniu ofertowym na: rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia (więcej…)

Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – roboty dodatkowe, zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Bodzentyn: Dodatkowe roboty budowlane do zamówienia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
Numer ogłoszenia: 329822 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
(więcej…)

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady w Woli Szczygiełkowej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 19.11.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do dwurodzinnej osady służbowej w Woli Szczygiełkowej 112 na działce nr ewid. 4334, obręb Celiny Podgórze zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANBUD Maciej Grzegolec, ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce.

Do dnia 25.11.2015r. wpłynęły 4 ważne oferty. W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: SOBBUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Łanowa 107/2, 25-147 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 14.760,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec