Budowa wiaty edukacyjnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego” stanowiący załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Rozbiórka budynków gospodarczych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.05.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia: rozbiórka budynku gospodarczego murowano-drewnianego – obory w osadzie Chełmowa Góra  Serwis 54 gmina 26-006 Nowa Słupia  wraz z wywozem gruzu, utylizacją dachówki cementowej i wyrównaniem placu  po rozbiórce.

Rozbiórka  budynku  gospodarczego  ogólnego zastosowania    w osadzie Bieliny Podlesie 38  gmina Bieliny wywóz gruzu, wyrównanie placu, utylizacja eternitu do dnia 30 maja 2017 r. wpłynęło 6 ważnych  ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.P.H.U. „WITCZAK”  Dariusz Witczak  Sulisławice 124 A 27-670 Łoniów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 29 220, 00 zł brutto.

Ogłoszenie

Rozbiórka budynków gospodarczych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynku gospodarczego murowano-drewnianego – obory w osadzie Chełmowa Góra  Serwis 54 gmina 26-006 Nowa Słupia  wraz z wywozem gruzu, utylizacją dachówki cementowej i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
  2. Rozbiórka budynku  gospodarczego  ogólnego zastosowania    w osadzie Bieliny Podlesie 38  gmina Bieliny wywóz gruzu, wyrównanie placu, utylizacja eternitu.


Malowanie korytarzy, klatki schodowej, antresoli, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu i szatni – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.12.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
Malowanie korytarzy, klatki schodowej, antresoli, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu i szatni w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4
do dnia 09.12.2015r. wpłynęło 7 ważnych ofert.
W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: FOXPAINT Jarosław Lis, ul. Pszczyńska 86, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 9,59 zł brutto za malowanie 1 m2 powierzchni ścian oraz 10,02 zł brutto za malowanie 1m2 powierzchni sufitów.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Malowanie korytarzy, klatki schodowej, antresoli, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu i szatni

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie korytarzy, klatki schodowej, antresoli, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu i szatni w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4:

Rozbiórka budynku wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu po rozbiórce – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.11.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

  1. Rozbiórka budynku gospodarczego drewnianego – stodoły w osadzie Święta Katarzyna ul. Kielecka 1 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
  2. Rozbiórka budynku mieszkalnego  drewnianego , budynku gospodarczego  ogólnego zastosowania  oraz piwnicy murowanej w osadzie Celiny 45 gmina Bodzentyn

do dnia 30.11.2016 r. wpłynęło 5 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę:

KOM-TRANS Piotr Saletra Usługi Transportowo-Koparkowo-Budowlane Barcza 4,  26-001 Masłów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 32 566,20 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze