Rozbiórka budynku wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu po rozbiórce

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynku gospodarczego drewnianego – stodoły w osadzie Święta Katarzyna ul. Kielecka 1  wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
  2. Rozbiórka budynku mieszkalnego  drewnianego , budynku gospodarczego  ogólnego zastosowania  oraz piwnicy murowanej w osadzie Celiny 45 gmina Bodzentyn

Rozbiórka budynków gospodarczych w osadzie Baszowice 48 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu po rozbiórce – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.10.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Rozbiórka budynków gospodarczych w osadzie Baszowice 48 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu  po rozbiórce.

Do dnia 20.10.2016 r. wpłynęły 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: KOM-TRANS Piotr Saletra Usługi Transportowo-Koparkowo-Budowlane  Barcza 4, 026-001 Masłów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 10 012,50 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Rozbiórka budynków gospodarczych w osadzie Baszowice 48 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu po rozbiórce

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynków gospodarczych w osadzie Baszowice 48 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
Lp Nazwa budynku opis
1 Budynek gospodarczy obora nr inwentarzowy 39/1/10/108 Obora murowana  o dł. 13,10 mb, szerokość budynku  7,50 m, wysokość do szczytu dachu 5,90 m.  Budynek kryty eternitem płaskim  o pow. około 92 m2. Grubość ścian około 30 cm z zewnątrz budynku  tynk cementowo-wapienny. Dwie ściany działowe wewnątrz budynku o dł 6 m.i wysokości 2,90 m każda..  Budynek z podmurówką kamienną  i ściany z pustaka żużlowego. Strop drewniany.

Stodoła drewniana  o dł. 12 mb, szerokość budynku 7,70 m, wysokość do szczytu dachu 5,90m. budynek kryty eternitem płaskim o pow. około 90 m2  dwa drewniane zapola o  wysokości 1,10m.  Dach na pełnym odeskowaniu.

 

Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot:    Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” (ogłoszenie w BZP nr 300856-2016 z dnia 11.08.2016 r. oraz nr 301243-2016 z dnia 16.08.2016 r.).

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację i przebudowę małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. oferta złożona przez BAKARD HOLDING Sp. z o.o. ul. Lotnicza 4/20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w imieniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego informuję, że w dniu 2 września 2016 roku o godzinie 13:30 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” (ogłoszenie w BZP nr 300856-2016 z dnia 11.08.2016 r. oraz nr 301243-2016 z dnia 16.08.2016 r.).