Sprzątanie terenu parku i likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

  • Część I – Sprzątanie terenu parku z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach w sezonie turystycznym 2021 w okresie od 29 marca 2021 r do 15 listopada 2021 roku;
  • Część II – Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu parku w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2021 roku.

Sprzątanie terenu ŚPN, Likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci, konserwacja rowów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej na:

Część I – Sprzątanie terenu z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach edukacyjnych w sezonie turystycznym 2020 w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2020 roku;

Część II – Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu parku w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2020 roku;.

Część III – Konserwacja rowów oraz przepustów na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2020 roku.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – wzór oferty do części I

Załącznik nr 2 – wzór oferty do części II

Załącznik nr 3 – wzór oferty do części III

Załącznik nr 4 – projekt umowy do części I

Załącznik nr 5 – projekt umowy do części II

Załącznik nr 6 – projekt umowy do części III


2020-03-27

Ogłoszenie o wyborze – część I

Ogłoszenie o wyborze – część II

Ogłoszenie o wyborze – część III

Utrzymanie czystości na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU  OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego polegającej na: sprzątaniu terenu z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach przyrodniczych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, udrażnianie przepustów w okresie od 19 kwietnia do 31 października 2019 roku.

Ogłoszenie

Oferta utrzymania czystości część I zachodnia

Oferta utrzymania czystości część II wschodnia

Wzór umowy utrzymania czystości na terenie ŚPN

Załączniki do umowy

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski


2019-04-15

Ogłoszenie o wyborze I – część zachodnia Parku

Ogłoszenie o wyborze II – część wschodnia Parku

 

Sprzątanie terenu ŚPN i likwidacji dzikich wysypisk śmieci – ogłoszenie o wyborze

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.04.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

„Utrzymanie czystości polegającej na sprzątaniu terenu z odpadów powstałych w czasie trwania ruchu turystycznego oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 23 kwietnia do 31 października 2018 roku.”

do dnia 17 kwietnia 2018 roku wpłynęły: trzy ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę:

Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński
Psary, Stara Wieś 75,
26-010 Bodzentyn

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:

 24,84 zł brutto za jedno roboczo-godzinę.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Sprzątanie terenu ŚPN i likwidacji dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa:

„Utrzymania czystości polegającej na sprzątaniu terenu z odpadów powstałych w czasie trwania ruchu turystycznego oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 23 kwietnia do 31 października 2018 roku.”

1.1 Szczegółowy zakres realizacji zamówienia:

Część I zamówienia – część zachodnia Parku

Częstotliwość wykonywania usługi z podziałem na odcinki i miesiące