Likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 12.04.2022r. do 31.10.2022r.

Ogłoszenie

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-04-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 01.04.2022 r. do 31.10.2022r.

Ogłoszenie

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-03-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zbieranie śmieci oraz wykaszanie i odkrzaczanie

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych pozostawionych w czasie ruchu turystycznego oraz wykaszanie i odkrzaczanie terenów udostępnionych w okresie od 21 marca 2022 r do 30 listopada 2022 roku.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-03-08

Ogłoszenie o wyborze

Sprzątanie terenu parku i likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

  • Część I – Sprzątanie terenu parku z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach w sezonie turystycznym 2021 w okresie od 29 marca 2021 r do 15 listopada 2021 roku;
  • Część II – Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu parku w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2021 roku.

Sprzątanie terenu ŚPN, Likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci, konserwacja rowów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej na:

Część I – Sprzątanie terenu z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach edukacyjnych w sezonie turystycznym 2020 w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2020 roku;

Część II – Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu parku w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2020 roku;.

Część III – Konserwacja rowów oraz przepustów na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2020 roku.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – wzór oferty do części I

Załącznik nr 2 – wzór oferty do części II

Załącznik nr 3 – wzór oferty do części III

Załącznik nr 4 – projekt umowy do części I

Załącznik nr 5 – projekt umowy do części II

Załącznik nr 6 – projekt umowy do części III


2020-03-27

Ogłoszenie o wyborze – część I

Ogłoszenie o wyborze – część II

Ogłoszenie o wyborze – część III

Utrzymanie czystości na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU  OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego polegającej na: sprzątaniu terenu z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach przyrodniczych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, udrażnianie przepustów w okresie od 19 kwietnia do 31 października 2019 roku.

Ogłoszenie

Oferta utrzymania czystości część I zachodnia

Oferta utrzymania czystości część II wschodnia

Wzór umowy utrzymania czystości na terenie ŚPN

Załączniki do umowy

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski


2019-04-15

Ogłoszenie o wyborze I – część zachodnia Parku

Ogłoszenie o wyborze II – część wschodnia Parku