Ogłoszenie nr 3 o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 Jd – część 2

OGŁOSZENIE nr 3

Chełmowa Góra W0 Jd – część 2

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-02-06

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 3 o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So – część 1

OGŁOSZENIE nr 3

Chełmowa Góra W0 So – część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-02-06

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 2 o sprzedaży drewna Klonów W0 So – część 5

OGŁOSZENIE nr 2

Klonów W0 So – część 5

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży-_sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-01-12

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 2 o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So – część 4

OGŁOSZENIE nr 2

Dąbrowa W0 So – część 4

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-01-12

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 2 o sprzedaży drewna Jastrzębi Dół W0 Jd, Ś-S10 Jd – część 3

OGŁOSZENIE nr 2

Jastrzębi Dół W0 Jd, Ś-S10 Jd – część 3

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Jastrzębi Dół.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-01-12

Protokół otwarcia ofert