Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 Md część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski


2020-12-23

Protokół nr D-7/2020 otwarcia ofert w dniu 22-12-2020 roku pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra W0 Md część 1

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So część 2

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski


2020-12-23

Protokół nr D-6/2020 otwarcia ofert w dniu 22-12-2020 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Dąbrowa W0 So część 2

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Święty Krzyż W0 Jd, So, Św

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski


2020-12-23

Protokół nr D-5/2020 otwarcia ofert w dniu 22-12-2020 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Święty Krzyż W0 Jd, So, Św

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski


2020-12-23

Protokół nr D-4/2020 otwarcia ofert w dniu 22-12-2020 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Klonów W0 So

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So część 1

OP.641.40.2020.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-skład (drewno na składnicy przejściowej w msc. Celiny) wg poniższej specyfikacji:

Informacja o szacunkowej ilości drewna do pozyskania w 2020 roku

OP.641.11.2020.ŁP

 

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2020 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Gatunki iglaste 2 455
Gatunki liściaste 0
Razem 2 455
Drewno średniowymiarowe                 S2 Gatunki iglaste 159
Gatunki liściaste 0
Razem 159
Drewno średniowymiarowe                     S4 Gatunki iglaste 489
Gatunki liściaste 0
Razem 489
Łączna ilość grubizny w ( m3 ) 3 103

 

Z-ca dyrektora ŚPN
mgr inż Agata Czeplina-Miernik
/podpis na oryginale/

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym