Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup sprzętu komputerowego, nagłośnienia i sprzętu multimedialnego

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego, nagłośnienia i sprzętu multimedialnego

do dnia 20.08.2013r. wpłynęło: 4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: AV Multimedia; ul. Głowackiego 7/7; 25-368 Kielce

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 36 592,50 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Zakup sprzętu komputerowego, nagłośnienia i sprzętu multimedialnego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu komputerowego, nagłośnienia i sprzętu multimedialnego a w tym: 1szt. projektor multimedialny, 1 szt. notebook z oprogramowaniem,
1 szt. tablica interaktywna (multimedialna), 1 szt. ekranu projekcyjnego, 2 szt. mikrofonów bezprzewodowych, 2 szt. nagłośnień, 2 szt. wzmacniaczy, 2 szt. urządzeń i części instalacyjnych, 2 kpl. urządzeń i części instalacyjnych oraz dostarczenie i realizacji zamówienia w siedzibie zamawiającego.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji (więcej…)