Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami oraz ich rozmieszczenie – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  31 sierpnia 2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami  oraz ich rozmieszczenie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do dnia 7 września 2017 roku  wpłynęło : 6 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

PPHU CZADREW Janusz Czapnik, Wilków ul. Łysogórska 15, 26-010 Bodzentyn z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 4 200,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami oraz ich rozmieszczenie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest ”Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami oraz ich rozmieszczenie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego”