Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją
 2. Termin realizacji zamówienia: 18.07.2023r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, gł. specjalista ds. informatycznych, tel. 41 31 15 106 wew. 61
 5. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 05.07.2023r. godzina 15:00.
 6. Ofertę można:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją
 2. Termin realizacji zamówienia: 21.07.2022r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, gł. specjalista ds. informatycznych, tel. 41 31 15 106 wew. 61
 5. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 08.07.2022r. godzina 15:00.
 6. Ofertę można:

Zakup tonerów do drukarek – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20.02.2018 r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup tonerów do drukarek do dnia 27.02.2018r. wpłynęło: 14 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę EcoBlack s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran, ul. Domaniówka 1e, 25-413 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 184,50 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Zakup tonerów do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup tonerów do drukarek
 2. Termin realizacji zamówienia: do 6.03.2018r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 27.02.2018r. godzina 10.00.
 8. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie

Zakup tuszy i tonerów do drukarek – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.11.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup tuszy i tonerów do drukarek do dnia 28.11.2017r. wpłynęło: 12 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę Haprint Tonery s.c. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław, Ustowo 40 M/14, 70-001 Ustowo z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 4050,39 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

 

Zakup tuszy i tonerów do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup tuszy i tonerów do drukarek
 2. Termin realizacji zamówienia: do 5.12.2017r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 28.11.2017r. godzina 10.00.
 8. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie