Zakup laptopa z ekranem 15,6, komputera stacjonarnego, 6 licencji MS OfficeProPlus 2013 MOLP, UPS 700VA – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25.11.2014r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup laptopa z ekranem 15,6” CPU dwurdzeniowy 2,7GHz 4GB RAM 500GB HDD, komputera stacjonarnego CPU czterordzeniowy 3.2GHz 4GB RAM 500GB HDD, 6 licencji MS OfficeProPlus 2013 MOLP, UPS 700VA / 420W.
do dnia 02.12.2014 wpłynęło 5 ważnych ofert.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Infover Sp. z o.o. S.K. ul. Zagnańska61, 25-528 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 8 762,52 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść dokumentu

Zakup laptopa z ekranem 15,6, komputera stacjonarnego, 6 licencji MS OfficeProPlus 2013 MOLP, UPS 700VA

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup laptopa z ekranem 15,6” CPU dwurdzeniowy 2,7GHz 4GB RAM 500GB HDD, komputera stacjonarnego CPU czterordzeniowy 3.2GHz 4GB RAM 500GB HDD, 6 licencji MS OfficeProPlus 2013 MOLP, UPS 700VA / 420W.
  2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
  3. Termin realizacji zamówienia: do 11.12.2014 r.
  4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61,
  6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 2.12.2014r, godzina 1000.
  7. Ofertę można:

(więcej…)