Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego – Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze – nabór II- ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.08.2016 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”

do dnia 22.08.2016  wpłynęło : 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Witold Wilkosz ul. Suchedniowska 63, 26-010 Bodzentyn z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 7,00 złotych brutto – ryczałt za 1 km przewozu.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego – Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze – nabór II

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” w postaci:

 • usługi transportowej podczas cyklu 15 wycieczek jednodniowych dla uczestników projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”  w zakresie transportu dzieci ze szkół biorących udział w projekcie do miejscowości Święta Katarzyna, następnie przejazd ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna, powrót z Bodzentyna do szkół.
 • usługi transportowej podczas 1 wycieczki jednodniowej dla laureatów konkursu na trasie ze szkoły (lub szkół) nagrodzonych w konkursie do Kielc (przejazdy po mieście) i powrót do szkoły (lub szkół).

Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego – Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” w postaci:

– usługi transportowej podczas cyklu 15 wycieczek jednodniowych dla uczestników projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”  w zakresie transportu dzieci ze szkół biorących udział w projekcie do miejscowości Święta Katarzyna, następnie przejazd ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna, powrót z Bodzentyna do szkół.

– usługi transportowej podczas 1 wycieczki jednodniowej dla laureatów konkursu na trasie ze szkoły (lub szkół) nagrodzonych w konkursie do Kielc (przejazdy po mieście) i powrót do szkoły (lub szkół).

Uczestnikami projektu edukacyjnego będą uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) z gmin otaczających Świętokrzyski Park Narodowy tj.: gmina Bodzentyn, Bieliny, Nowa Słupia, Pawłów, Łączna,

Zamawiający przewiduje transport na następujących trasach:

 1. Bodzentyn (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn
 2. Psary (szkoła) – Leśna (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Leśna (szkoła) – Psary (szkoła)
 3. Śniadka (szkoła) – Wola Szczygiełkowa (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Wola Szczygiełkowa (szkoła) – Śniadka (szkoła)
 4. Święta Katarzyna (szkoła) – Bodzentyn (postój) – Święta Katarzyna (szkoła)
 5. Wzdół Rządowy (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Wzdół Rządowy  (szkoła)
 6. Łączna (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Łączna  (szkoła)
 7. Łomno (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Łomno (szkoła)
 8. Mirocice (szkoła) – Jeziorko (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Jeziorko (szkoła) – Mirocice (szkoła)
 9. Nowa Słupia (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Nowa Słupia  (szkoła)
 10. Rudki (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Rudki  (szkoła)
 11. Jeleniów (szkoła) – Stara Słupia (szkoła) – Pokrzywianka (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Pokrzywianka (szkoła) – Stara Słupia (szkoła) – Jeleniów (szkoła)
 12. Huta Nowa (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Huta Nowa (szkoła)
 13. Huta Stara (szkoła) – Porąbki (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Porąbki (szkoła) – Huta Stara (szkoła)
 14. Bieliny (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Bieliny (szkoła)
 15. Belno (szkoła) – Makoszyn (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Makoszyn (szkoła) – Belno (szkoła)
 16.  ………….. (szkoła) – ……………..(szkoła) – Kielce (jazda po mieście) –  ………….. (szkoła) – ……………..(szkoła)

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podanych powyżej tras na inne o czym każdorazowo powiadomi Wykonawcę na minimum trzy dni przed każdą wycieczką.

Przewidywana liczba wycieczek jednodniowych dla uczestników projektu – 15.

Przewidywana liczba uczestników dla 15 jednodniowych wycieczek od 400 do 500 osób.

Przewidywana liczba uczestników przypadająca na jedną  wycieczkę od 25 do 45 osób.

Zamawiający przekaże informację Wykonawcy na minimum trzy dni przed każdą wycieczką o liczebności uczestników poszczególnych wycieczek. Przewidywana liczba kilometrów do pokonania podczas całego cyklu 15 jednodniowych wycieczek dla uczestników projektu 650-750 km. Program wycieczki stanowi załącznik nr 3. do ogłoszenia.

Przewidywana liczba wycieczek jednodniowych dla laureatów konkursu – 1. (przejazd na trasie ze szkoły do Kielc, w tym przejazdy po mieście i powrót do szkoły).

Przewidywana liczba uczestników dla laureatów konkursu 40-50 osób.

Przewidywana liczba kilometrów do pokonania podczas wycieczki dla laureatów konkursu 100 – 150 km.

Zamawiający przekaże informację Wykonawcy na minimum trzy dni przed wycieczką dla laureatów konkursu o liczebności uczestników poszczególnych wycieczek i dokładnej trasie i planie wycieczki.

Wykonawca podczas wykonywania Zamówienia musi bezwzględnie przestrzegać następujących zasad i wytycznych:

– Odbioru/wysadzania uczniów należy dokonywać w miejscu bezpiecznym w uzgodnieniu z opiekunem dzieci z ramienia szkoły.

– Pojazdy służące do przewozu uczniów przez cały okres realizacji umowy muszą być sprawne i czyste, spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać aktualne pozytywne przeglądy techniczne oraz ważne opłacone polisy ubezpieczeniowe OC i NNW.

– W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy, na własny koszt i ryzyko, spełniający wymagania określone w zapytaniu ofertowym w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów w jednym autobusie.