Wycinka drzew w cięciach przygodnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

  1. Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym, uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku,  uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Zakres prac do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 – szczegółowy opis zamówienia.

(więcej…)

Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie nr 2 – unieważnienie wyboru

OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego nr rej. 12/2018 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30000 euro na ,,Wycinka drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym,  uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu”. (więcej…)

Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie nr 2 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

  1. Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym, uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku,  uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Zakres prac do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 – szczegółowy opis zamówienia.

(więcej…)

Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie nr 2

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym, uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku,  uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Zakres prac do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 – szczegółowy opis zamówienia.

Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew, w tym:

  • masa drewna z wyrobieniem sortymentu 212,61 m3 – około 95 % sortymentu S, około 5 % sortymentu W0 tj. 248 szt. drzew.
  • masa drewna z przeznaczeniem do mineralizacji 121,95 m3 – bez wyrabiania sortymentu tj. 187 szt. drzew.

(więcej…)

Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

  1. Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i gruntach własności prywatnej, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego z przemieszczeniem usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną z pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew,

do dnia 21.02.2018 r. wpłynęło :  4 ważne  oferty. (więcej…)

Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na: Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych w miejscowości Bodzentyn, Celiny, Bieliny, Nowa Słupia, Klonów, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela
Zamawiającego, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu.
Do dnia 23.02.2018 r. wpłynęło : 3 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.P.H.U. „SŁOMA” Grzegorz Słoma, UI. Małogoska 4, 26-060 Chęciny z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4860,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie