Wymiana palnika olejowego w budynku Muzeum – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.10.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: „Wymiana palnika olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu” do dnia 14.10.2016r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST” L. Kaczmarczyk spółka jawna,

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 7047,90 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN.
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie

 

Wymiana palnika olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana palnika olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Wymiana palnika olejowego na palnik olejowy kompatybilny do kotła olejowego model De Dietrich GT339 (moc pracy kotła 230-280 kW) o nr fabrycznym 000004193229 wytworzonego w 2015 roku. Zastrzega się, że zakres mocy istniejącego kotła musi zawierać się w zakresie mocy oferowanego palnika olejowego. Należy zabezpieczyć urządzenia według obowiązujących norm i je wyregulować.