Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na najem lokalu mieszkalnego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4A stanowiącego własność Świętokrzyskiego Park Narodowego

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

 

Przedmiot przetargu

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze, o pow. użytkowej 46,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni oraz łazienki wraz z przynależnym pomieszczeniem przeznaczonym na skład opału, znajdującym się w przyziemiu budynku o powierzchni 7,60 m2. Przedmiot najmu położony w Bodzentynie, przy ul. Suchedniowskiej 4A na działce nr 688/9 gmina Bodzentyn, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KI 1H/00030842/06 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych.

Okres najmu: począwszy od dnia podpisania umowy najmu do 20.09.2026 roku.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie,
w sali konferencyjnej  nr 5 (parter) w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w dniu 01.09.2023 roku  o godz. 9.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja publiczna).

Szczegółowe warunki udziału w przetargu w dokumentach poniżej:

Ogłoszenie o przetargu

Zał. nr 1 – Regulamin

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


2023-09-01

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem lokalu stanowiącego własność Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

 • Lokal mieszkalny położony w Św. Katarzynie, przy ul. Kieleckiej 5/1, blisko centrum w otoczeniu terenów zabudowanych. Lokal znajduje się w wielorodzinnym budynku drewnianym, którego pomieszczenia pełnią funkcje mieszkalne.
 • Lokal znajduje się na działce nr 379/4 gmina Bodzentyn, obręb Święta Katarzyna, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00029537/5.
 • Lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze, o pow. użytkowej 73,40 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza z niezależnym wejściem do lokalu od strony północnej.

Ogłoszenie o przetargu

Zał. nr 1 – Regulamin

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


2023-04-11

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem lokalu stanowiącego własność Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

 • Lokal mieszkalny położony w Św. Katarzynie, przy ul. Kieleckiej 5/3, blisko centrum w otoczeniu terenów zabudowanych. Lokal znajduje się w wielorodzinnym budynku drewnianym, którego pomieszczenia pełnią funkcje mieszkalne.
 • Lokal znajduje się na działce nr 379/4 gmina Bodzentyn, obręb Święta Katarzyna, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00029537/5.
 • Lokal mieszkalny usytuowany na parterze, o pow. użytkowej 52,20 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza z niezależnym wejściem do lokalu od strony północnej.Załączniki

Ogłoszenie

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


2022-12-30

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wynajem lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem lokalu mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe oraz pomieszczenia gospodarczego.

 Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

Przedmiot przetargu

 • Lokal mieszkalny usytułowany w wielorodzinnym budynku drewnianym położonym w Bodzentynie, przy ulicy Suchedniowskiej 4A, blisko centrum, w otoczeniu terenów zabudowanych. Lokal znajduje się w drewnianym budynku piętrowym, którego pomieszczenia pełnią funkcje mieszkalne oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku ze spichlerzem o pow. 8,50 m
 • Lokal znajduje się na działce nr 688/8 gmina Bodzentyn, obręb Bodzentyn, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00030842/6.
 • Lokal mieszkalny usytuowany na piętrze, o pow. Użytkowej 74,10 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza ze wspólnym wejściem do lokalu od strony północnej oraz pomieszczenia gospodarczego usytuowanego w spichlerzu o pow. 8,50 m2

Ogłoszenie

Załączniki

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 


2021-09-06

Ogłoszenie o wyborze

Wynajem lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na wynajem lokalu mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zwany dalej ŚPN

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

Przedmiot przetargu

 • Budynek mieszkalny położony w Bieliny Podlesie, przy ul. Podlesie 12, drewniany z użytkowym poddaszem o pow. użytkowej 130,60 m2 oraz teren otaczający budynek (podwórze) o pow. 0,09 ha położony w Bielinach Podlesiu ul. Podlesie 12.
 • Budynek znajduje się na działce nr 367 gmina Bieliny, obręb Kakonin, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1L/00086472/2
 • Przedmiotem najmu jest budynek mieszkalny z użytkowym poddaszem, o pow. użytkowej 130,60m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, i korytarza. Dojście i dojazd do budynku drogą leśną. Wynajmującemu przysługuje prawo korzystania z podwórza o pow. 0,09 ha

Ogłoszenie

Regulamin

Wzór umowy


2019-04-12

Informacja o wyniku przetargu