Wynajem lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na wynajem lokalu mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zwany dalej ŚPN

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: 
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

Przedmiot przetargu

  • Budynek mieszkalny położony w Bieliny Podlesie, przy ul. Podlesie 12, drewniany z użytkowym poddaszem o pow. użytkowej 130,60 m2 oraz teren otaczający budynek (podwórze) o pow. 0,09 ha położony w Bielinach Podlesiu ul. Podlesie 12.
  • Budynek znajduje się na działce nr 367 gmina Bieliny, obręb Kakonin, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1L/00086472/2
  • Przedmiotem najmu jest budynek mieszkalny z użytkowym poddaszem, o pow. użytkowej 130,60m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, i korytarza. Dojście i dojazd do budynku drogą leśną. Wynajmującemu przysługuje prawo korzystania z podwórza o pow. 0,09 ha

Ogłoszenie

Regulamin

Wzór umowy


2019-04-12

Informacja o wyniku przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem budynku mieszkalnego – ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 19 grudnia   2017 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 5 letni wynajem osady służbowej .

Oferowana do wynajmu osada służbowa  położona jest w Baszowicach,  składa się z:

budynku mieszkalnego o pow. 70,28 m2  usytuowanego  w Baszowicach 48

budynku gospodarczego o pow. 95,60  usytuowanego   w   Baszowicach 48

z prawem korzystania z podwórza o powierzchni  0,14 ha. (więcej…)

Ogłoszenie o przetargu na wynajem budynku mieszkalnego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

  na wynajem budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego

                            z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4

NIP  657 29 05 857

REGON 260571899

Tel. 41 31 15 106

Fax 41 31 15 106

e-mail: 

adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

 

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 

  1. Przedmiot przetargu

1.1 Przedmiotem najmu jest osada położona w Baszowicach nr 48 składająca się z:

  • z budynku mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza  usytuowanego w   Baszowicach 48
  • budynku gospodarczego o pow. 95,60 m2 usytuowanego w Baszowicach nr 48 z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,14 ha

Budynki  znajdują się na działce   nr 332 gmina  Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona              jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045299/9. (więcej…)

Odstąpienie od przetargu na wynajem osady służbowej – Psary Podłazy

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że na podstawie § 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe odstępuje od przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 27 marca 2014 roku:

Na 5 letni najem osady służbowej składającej się z budynku mieszkalnego o pow. 43,40 m2, dwóch budynków gospodarczych o pow. 104 m2 z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,17 ha na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 522/1 wyłącznie na cele mieszkalne.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Wynajem osady służbowej – Psary Podłazy

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na wynajem osady służbowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

  1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem najmu jest osada służbowa składająca się z :
–  budynku mieszkalnego usytuowanego  w Psarach Podłazach 52
– budynków gospodarczych usytuowanych  w  Psarach Podłazach 52
z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,17 ha.

Budynki  znajdują się na działce   nr 522/1 gmina  Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1L/00063874/3. (więcej…)

Wynajem osady służbowej w Bielinach

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

na wynajem osady służbowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

  1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem wynajmu jest osada służbowa składająca się z :

– budynku mieszkalnego  drewnianego usytuowanego  w Bielinach Podlesiu 38

–  budynku gospodarczego  o pow. 77 m2

z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,09 ha.

Osada znajduje się na działce   nr 367  gmina Bieliny   , obręb Kakonin, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1L/00086472/2 (więcej…)